Monday, 22 October 2012

Bahasa Jiwa Bangsa

Kita sebagai rakyat Malaysia harus menguasai Bahasa Malaysia.

Bahasa merupakan lambang budaya dan penanda identiti atau jati diri sesuatu bangsa. Bahasa berfungsi sebagai sistem perhubungan sosial dalam masyarakat. Hilang bahasa lenyap bangsa. Apabila sesuatu bahasa itu tidak terpakai lagi, maka lambat lanun hilanglah bangsa itu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Kita harus menyanjung dan tidak meminggirkan Bahasa Melayu demi menjaga maruah bangsa. Dalam konteks Malaysia, Bahasa Melayu berada dalam kedudukan yang amat unik untuk dijadikan bahasa integrasi dan bahasa ilmu. Bahasa Melayu penting sebagai alat perpaduan dan harus dikuasai oleh setiap warganegara Malaysia.

Marilah kita bersama-sama belajar Bahasa Malaysia.

1 comment:

  1. Ya, betul. Kita sebagai rakyat Malaysia harus mempelajari dan memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Jiwa Bangsa, biarlah kita sama-sama belajar bahasa kebangsaan negara kita.

    ReplyDelete