Saturday, 8 December 2012


Latihan 7 : Kata Penguat

Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

______________ pantas kuda berwarna putih itu berlari.
   A Nian
   B Benar
   C Sekali
   D Terlalu

Haiwan yang ___________ besar di darat ialah gajah.
   A betul
   B benar
   C sekali
   D paling

Antara batu permata itu, berlian yang ___________mahal.
   A paling
   B sekali
   C benar
   D betul

Rasa kopi yang dibancuh oleh Ros _________ manis.
   A nian
   B agak
   C betul
   D benar

Arumugam merupakan penjaga gol pasukan negara yang __________ handal.
   A paling
   B sekali
   C betul
   D nian

Tulisan Sulaiman _________ cantik dan kemas.
   A sungguh
   B sekali
   C benar
   D nian

Cerita yang dikarang oleh Maniam itu _________ menarik.
   A amat
   B betul
   C benar
   D sekali

Rasa buah durian itu _________ sedap.
   A betul
   B benar
   C sekali
   D sangat

Sang Kancil merupakan haiwan yang __________ pintar.
   A paling
   B sekali
   C betul
   D nian

10 Biskut coklat yang dibuat oleh Mak Cik Yam ____________rangup.
   A sekali
   B betul
   C amat
   D nian
Jawapan:
1  D
6  A
2  D
7  A
3  A
8  D
4  B
9  A
5  A
10 C

7 comments: