Wednesday, 21 November 2012


Kata Ganti Nama Diri Orang

Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 

Kata Ganti Diri
Pertama
Penggunaannya
aku
digunakan apabila bercakap dengan  kawan biasa atau dengan Tuhan
saya
digunakan apabila bercakap dengan  seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi
hamba
digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu (rakyat)
patik
digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan
beta
digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat
kami
digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua
kita
digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua

Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.

Kata Ganti Diri
Kedua
Penggunaannya
anda
digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita
awak
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita
engkau
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga
tuanku
digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja
kalian
digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap
kamu
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita

kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga.

Kata Ganti Diri Ketiga
Penggunaannya
baginda
digunakan untuk raja dan sultan
beliau
digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya
ibu bapa, guru, dan pemimpin
dia
digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan
ia
digunakan untuk benda dan haiwan
mereka
digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang

3 comments: