Monday, 26 November 2012


Latihan 4: Kata Sendi Nama


1 Gerakan mencari mangsa bot karam itu akan diteruskan __________ pagi esok.
   A dari
   B sejak
   C hingga
   D daripada

2 Abang Zaki mengambil gambar kami __________ menggunakan kamera Nikon.
   A di
   B pada
   C dengan
   D kepada

3 Angin Monsun Timur Laut dijangka akan bertiup kencang __________ bahagian utara.
   A ke
   B di
   C pada
   D hingga

4 Kelawar keluar mencari makanan __________ waktu malam.
   A di
   B pada
   C hingga
   D daripada

5 Tudung saji itu digantung __________ dinding bersebelahan dengan bilik emak.
   A di
   B pada
   C dalam
   D dengan

6 Nadia memasukkan sampah __________ dalam tong sampah.
   A di
   B ke
   C pada
   D dengan

7 Aimee berjalan kaki ke sekolah __________ adiknya, Aina pada setiap pagi.
   A bagi
   B demi
   C antara
   D dengan

8 Kak Kiah membuat sebiji kek coklat __________ hari jadi anaknya.
   A bagi
   B demi
   C untuk
   D kepada

9 Para remaja dinasihati supaya tidak terpengaruh ____________ budaya barat yang tidak bermoral.
   A dengan
   B terhadap
   C kepada
   D Pada

10 Encik Amir menjolok buah rambutan yang tinggi itu __________ galah.
   A untuk
   B pada
   C dengan
   D kepada

Jawapan :

1  B
6  B
2  C
7  D
3  C
8  C
4  B
9  A
5  B
10 C

1 comment: