Monday, 5 November 2012


Latihan 3: Kata Hubung


Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah.

1. Guru itu sering dipuji ___________ rajin bekerja.
   A atau
   B jika
   C agar
   D kerana

2 Haji Shahrul Anuar bukan sahaja pemurah ___________ baik hati.
   A dan
   B tetapi
   C manakala
   D walaupun

3 Rumainah bersorak terlalu kuat ___________ suaranya serak.
   A hingga
   B tatkala
   C setelah
   D supaya

4 Pencuri memasuki rumah itu __________ penghuninya sedang tidur nyenyak.
   A agar
   B ketika
   C hingga
   D setelah

5 Encik Azmeer akan menghadiri mesyuarat di Kuala Lumpur pada minggu
hadapan ___________ bulan hadapan?
   A dan
   B lalu
   C atau
   D maka

6 Din mengambil surat itu _________ menyerahkannya kepada Rajoo.
   A lalu
   B agar
   C maka
   D kerana

7 Charles lulus ujian itu _________ adiknya gagal.
   A dan
   B serta
   C tetapi
   D malahan

8 Zamzarina berkata-kata __________ merenung wajah temannya.
   A kerana
   B sambil
   C maka
   D lalu

9 Farzana ______ Mei Hua sangat gembira kerana mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR.
   A dan
   B lalu
   C tetapi
   D walhal

10 __________ keluarga Wong tiba, datuknya tiada di rumah.
   A Semasa
   B Setelah
   C Supaya
   D Sementara


Jawapan:

1  D
6  A
2  B
7  C
3  A
8  B
4  B
9  A
5  C
10 A


8 comments:

  1. I have follow you...Please visit my blog and leave comment thank you. Interesting blog.

    ReplyDelete
  2. Latihan yang sesuai dan baik untuk murid!!!

    ReplyDelete
  3. Syabas!Latihan yang cukup menarik.

    ReplyDelete