Wednesday, 21 November 2012


Kata Ganti Nama


·        Kata ganti nama terbahagi kepada dan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk.
·        Kata ganti nama diri pula terbahagi kepada kata ganti nama diri tanya dankata ganti nama diri orang.
Perhatikan rajah yang berikut: 

2 comments:

  1. Bahan yang sangat berguna untuk kegunaan murid-murid... Tahniah..

    ReplyDelete