Wednesday, 21 November 2012


Kata Ganti Nama Diri Tanya

  
Kata tanya ialah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya bagi menanyakan sesuatu.

Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat tanya. Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.

Contoh
a. Apakah benda itu ?
b. Ini payung siapa ?


Kata Tanya
Penggunaan
Contoh Ayat
Apa
Benda, Binatang
Apakah nama binatang itu ?
Bila
Masa
Bilakah awak akan membuat latihan ini?
Mana
Tempat
Nelayan itu dari mana ?
Siapa
Orang
Lelaki yang bertopi merah itu siapa ?
Bagaimana
Cara
Bagaimanakah kamu pergi ke rumah Siti ?
Mengapa
Sebab
Mengapakah baju awak basah ?
Kenapa
Sebab
Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ?
Berapa
Bilangan
Ada berapa orang murid lelaki dalam kelas itu ?

2 comments:

  1. Penerangan cikgu jelas serta diberi contoh yang sesuai. Bagus.

    ReplyDelete
  2. Carta ini dapat memberikan penerangan yang lebih jelas tentang kata ganti nama diri tanya.Syabas!

    ReplyDelete